Vedomostný test

Otestujte svoje znalosti ohľadom systému ILS!

1. Medzinárodne štandardizovaný systém ILS (Instrument Landing System) zabezpečuje:
a) vertikálne navádzanie
b) horizontálne navádzanie
c) horizontálne a vertikálne navádzanie
d) systém sa nepoužíva pre navádzanie lietadiel

2. Systém ILS sa skladá zo štyroch podsystémov:
a) VKV kurzový a UKV zostupový maják, VKV polohové návestidiá, svetelný systém priblíženia
b) UKV kurzový a VKV zostupový maják, UKV polohové návestidiá, svetelný systém priblíženia
c) KV kurzový a KV zostupový maják, VKV polohové návestidiá, svetelný systém priblíženia
d) žiadna možnosť nie je správna

3. Jednou z hlavných častí systému ILS je lokalizér, ktorý zabezpečuje:
a) vertikálne navádzanie
b) horizontálne navádzanie
c) horizontálne a vertikálne navádzanie
d) vo väčšej vzdialenosti zabezpečuje horizontálne a v kratšej vzdialenosti vertikálne navádzanie

4. VKV kurzový maják (lokalizér) vyžaruje _____ smerové vyžarovacie diagramy.
dva
tri
štyri

5. UKV zostupový maják zabezpečuje pre pilota počas priblíženia:
vertikálne navádzanie
horizontálne navádzanie
horizontálne a vertikálne navádzanie
v väčšej vzdialenosti zabezpečuje vertikálne a v kratšej vzdialenosti horizontálne navádzanie

6. Uhol zostupovej roviny, je vytváraný anténnym systémom operujúcim v pásme 329,30÷335.00 MHz s odstupom medzi kanálmi
10 kHz
35 kHz
50 kHz
100 kHz

7. Signál VKV kurzového majáku je na lietadle prijímaný palubným prijímačom, pričom prijímaný signál uvádza do činnosti:
vertikálny ukazovateľ
horizontálny ukazovateľ
akustický člen

8. Signál UKV zostupového majáku je na lietadle prijímaný palubným prijímačom, pričom prijímaný signál uvádza do činnosti:
vertikálny ukazovateľ
horizontálny ukazovateľ
akustický člen

9. Pre nespojité meranie vzdialenosti lietadla od prahu dráhy slúžia návestné rádiové majáky tzv. marker beacons. Ktorý z uvedených medzi nich nepatrí?:
Vonkajšie návestidlo (Outer Marker - OM)
Stredné návestidlo (Middle Marker - MM)
Kontrolné návestidlo (Control Marker - CM)
Vnútorné návestidlo (Inner Marker - IM)

10. Vonkajšie návestidlo (Outer Marker - OM) označuje bod, v ktorom lietadlo vstupuje na zostupovú rovinu. Vizuálne (v kabíne lietadla) je prelet nad streným markerom indikovaný žiarovkou
jantárovej farby
zelenej farby
modrej farby
ružovej farby