Analýza

Kategórie prevádzkových miním

Kategória I

Kategória II

Kategória III-A

Kategória III-B

Kategória III-C

Zloženie prvkov systému ILS a ich stručný popis

Systém ILS sa skladá zo štyroch podsystémov:


zlozenie systému ILS
obr. 1 - Popis a umiestnenie jednotlivých častí systému ILS
(zdroj: http://niquette.com/books/chapsky/skypix/ILS.gif)