Úvod

Instrument Landing System (ILS) je medzinárodne štandardizovaný systém pre navigáciu lietadiel pri konečnom priblížení na pristátie. ICAO, (International Civil Aviation Organization – Medzinárodná organizácia civilného letectva) ho ako štandardný systém prijala v roku 1947.

Pretože technické špecifikácie tohto systému sú celosvetovo rozšírené, lietadlo vybavené palubným systémom resp. prijímačom ILS, bude spoľahlivo spolupracovať s pozemným systémom ILS na každom letisku, kde je tento systém nainštalovaný.
Systém ILS (Systém pristátia za pomoci prístrojov) je v súčasnosti základným systémom pre prístrojové priblíženie za podmienok I.-III-A. kategórie prevádzkových miním a zabezpečuje horizontálne aj vertikálne navádzanie nevyhnutné pre presné priblíženie na pristátie v podmienkach IFR (Instrument Flight Rules), teda v podmienkach obmedzenej resp. zníženej viditeľnosti. Presné priblíženie, je procedúra povoleného klesania za použitia navigačného vybavenia súosého s dráhou a udávanou informáciou o uhle zostupu.

Súčasťou systému ILS, nie je zariadenie poskytujúce pilotovi okamžitú informáciu o vzdialenosti k bodu dosahu a preto sa pre nespojitú indikáciu vzdialenosti používajú dve alebo tri návestné rádiové majáky (marker beacons) priamo začlenené do systému. Systém rádiových majákov resp. polohových návestidiel presného priblíženia na pristátie ILS však môže byť doplnený pre spojité meranie vzdialenosti systémom DME (Distance measuring equipment), pričom je pozemná časť tohto UKV merača vzdialenosti umiestnená spoločne so zostupovým majákom tvoriacim zostupovú rovinu.
Rovnako môže byť doplnený aj systémom VOR, čím vzniká integrovaný navigačno-pristávací komplex ILS/VOR/DME.