Polohové návestidlá (marker beacons)

Pre nespojité doplnenie navigačných údajov o hodnotu okamžitej vzdialenosti lietadla od prahu dráhy slúžia návestné rádiové majáky:

Vonkajšie návestidlo (Outer Marker - OM)

marker beacon indicator - blue
obr. 15 - vonkajšie návestidlo (modrá)
(zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Outer_Marker_Indicator.gif)

Stredné návestidlo (Middle Marker - MM)

marker beacon indicator - yellow
obr. 16 - stredné návestidlo (žltá)
(zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Middle_Marker_Indicator.gif)

Vnútorné návestidlo (Inner Marker - IM)

marker beacon indicator - white
obr. 17 - vnútorné návestidlo (biela)
(zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Inner_Marker_Indicator.gif)


Palubný prijímač signálov polohových návestidiel

Bloková schéma prijímača signálov polohových návestidiel je na Obr. 18. Prijímané signály sa demodulujú a získané identifikačné tóny postupujú do pásmových filtrov. Podľa typu návestidla prejde niektorým z filtrov identifikačný tón, ktorý vyvolá spustenie akustickej signalizácie a rozsvietenie indikačnej žiarovky, ktorá bude odpovedať typu návestidla.

bloková schéma prijímača polohových návestidiel
obr. 18 - Bloková schéma prijímač VKV polohových návestidiel